معاف شدن از خدمت سربازی و فرار اجباری برخی از همجنسگرایان از ایران

برای حدود 15 سال استکه در حکومت جمهوری اسلامی ایران ،معاف شدن همجنسگرایان ذکور به شکل مخفیانه و غیر علنی انجام میپذیرد و در این در حالی استکه آقای احمدی نژاد ،رئیس جمهور کشور ،طی یک سخنرانی در دانشگاه کلمبیای آمریکا ،اظهار نموده بود که در کشور ایران ،هیچ همجنسگرایی وجود ندارد.

اما تمامی ماجرا با معاف شدن از خدمت ،برای یک فرد همجنسگرا به پایان نخواهد رسید چراکه چنین معافیتی ،برای وی عواقب درد آوری همچون برچسب خوردن وی به عنوان یک فرد همجنسگرا را در خانواده و جامعه سنتی ایران ،به همراه خواهد داشت و این علنی شدن گرایش جنسی فرد همجنسگرا ،میتواند با خظراتی همچون ضرب و شتم ،اجرای حکم شلاق و گاه اعدام ( بنابر قوانین مجازات اسلامی ) را به همراه داشته باشد و چنین خطراتی استکه سبب میگردد تا به گفته فعالان خقوق همجنسگرای ایرانی ،چنین فردی به ناچار از کشور خروج و یا فراری اجباری به کشوری ثالث داشته باشد.

آقای *آرشام پارسی* / مدیر اجرایی سازمان* IRQR-Iranian Railroad for Queer Refugees *،که خود سالها پیش در ایران به شکل غیر علنی برای حقوق همجنسگرایان فعالیت میکرده و در سال 2005 ،از ایران خروجی اجباری داشته است و در حال حاظر در کشور کانادا اقامت دارد / در این باره چنین اظهار مینماید :

… در سال گذشته ،این سازمان بالغ بر 118 مورد تقاضای دریافت پناهندگی از سوی همجنسگرایان ایرانی را داشته است که این رقم ،بالاترین میزان تقاضا در در طول مدت فعالیت این سازمان بوده است .. .. برای یک همجنسگرای ذکور که قرار است تا مشمول معافیت سربازی به دلیل گرایش جنسی اش قرار بگیرد ،پروسه و مراحل بسیار طولانی و آزاردهنده ای وجود دارد … … در این پروسه ،فرد سرباز به همراه مدارک و اسناد موجود ،ابتدا به یک تیم پزشکی ارجاع داده میشود و اعضاء این تیم پزشکی نیز هنوز از روشهای بسیار قدیمی رایج در قرون 19 برای اثبات همجنسگرایی فرد استفاده مینمایند. … … برای مثال از فرد خواسته میشود تا در حظور اعضاء تیم پزشکی ،برهنه شده و غیر فعال بودن اندام های تناسلی خویش و عدم توان برقراری روابط سکچوال با یک فرد مونث را به آنها ثابت نماید … … و یا در معاینات کلامی ،از فرد خواسته میشود تا برای اعضاء تیم پزشکی ،دقیقا مشخص نماید که وی در انجام فعالیتهای سکچوال ،چه گونه نقشی را ایفا مینماید و یا از داشتن چه نوع نقشی در روابط سکچوال بیشتر لذت میبرد.به عبارتی دیگر ،فرد همجنسگرا بایستی دقیقا برای اعضاء تیم پزشکی مشخص نماید که او از نظر سکچوال ،یک فرد *اکتیو* محسوب میگردد و یا یک فرد *پاسیو* ،که در صورت مورد دوم ،اعضاء تیم به وی ابلاغ خواهند نمود که او از ادامه خدمت معاف خواهد گردید و چناچه فرد دارای فعالیت سکچوال نوع *اکتیو* باشد ،او موظف است تا به خدمت وظیفه عمومی خویش ادامه دهد … … همچنین ،بنا بر اظهارات برخی از پناهجویان همجنسگرا ،قوه قضاییه کشور ،برای این افراد معاف شده ،نامه هایی ارسال نموده و از آنها خواسته است تا به اجبار ،به عمل جراحی تغییر جنسیت برای داشتن هویت مشخص شده مونث ،تن بدهند … …

در حال حاظر ،آمار دقیقی برای نشان دادن تعداد افراد همجنسگرایی که از خدمت وظیفه عمومی معاف شده اند ،در دسترس نمی باشد اما بنابر اظهارات یک دکتر روانپزشک مقیم تهران ،تعداد افرادی که برای برسی های پزشکی بدلیل همجنسگرایی و خدمت سربازی نزد وی ارجاع داده میشوند ،در سالهای اخیر افزایش یافته و به رقم 12 نفر در هر ماه رسیده است.وی همچنین اظهار میدارد که بسیاری از این افراد همجنسگرا ،اگر چه به شکلی کاملا مردانه و مغرور ،برای انجام برسی های روانپزشکی به مطب او مراجعه مینمایند و خانواده های اکثر آنها نیز از نوع گرایش حقیقی فرزندانشان بی اطلاع هستند اما بر اساس معیارها و اصول علمی روانپزشکی موجود ،تشخیص نوع گرایش و هویت جنسی حقیقی این افراد ،به سهولت امکان پذیر میباشد.

*یوسف* ،که یک همجنسگرای 29 ساله بوده و حدود 10 ماه پیش ،بدلایل ذکر شده فوق و خطرات اجتماعی موجود ،از ایران عازم ترکیه شده بود،در یک مصاحبه تلفنی با *The Daily Beast* ،به مواردی مشابه از پروسه معاف شدن از خدمت وظیفه عمومی و عواقب اجتماعی و خانوادگی ناگوار بعد از آن اشاره نموده است.او همچنین به علاقه اش برای کار در فتر یک مجله  اشاره میکند و اینکه ،بدلیل ذکر شدن علت معافیت وی بر روی کارت معافیت از خدمت وظیفه عمومی ،با استخدام وی در دفتر مجله مخالفت به عمل آمده است..*یوسف* معتقد استکه بسیاری از افراد همجنسگرا ،بدلیل همین مسایل و ممنوعیت های استخدامی ،سعی در مخفی نگه داشتن نوع گرایش جنسی خود کرده و این مسئله ،آمار حقیقی افراد همجنسگرا را کمتر از حد واقعی آن نشان میدهد.

*سام* نیز یک جوان 29 ساله  است که بعد از یکسری معاینات دقیق و بسیار حساس روانپزشکی و تائید همجنسگرا بودن وی ،از خدمت نظام وظیفه معاف شده بود،از نگرانیهایی هایش برای آگاه نمودن خانواده از دلیل انجام چنین آزمایشاتی و تشخیص نوع گرایش جنسی واقعی اش صحبت مینماید.او در سال 2011 ،به کشور کانادا مهاجرت نموده و در حال حاظر نیز در همان کشور مقیم میباشد.او از دلتنگی هایش نسبت به خانواده اش میگوید و اینکه هیچ وابستگی و احساس خاصی نسبت به کشور مادری خود ندارد چراکه در آنجا ،هیچ آینده روشنی برای وی امکان پذیر نیوده است.

اما سوالی که در اینجا میتواند مطرح شود این استکه ،به چه دلیلی ،افراد همجنسگرا بایستی بر اساس موارد مندرج در اصول نظام وظیفه عمومی ،مشمول معافیت از خدمت وظیفه عمومی قرار گرفته شوند؟

در جواب به این سوال ،برخی از افراد همجنسگرا ،آنرا روشی مناسب از طرف عوامل و مقامات عالی رتبه حکومتی برای گرفتن هرچه سریع تر گذرنامه و خارج شدن از کشور و در نتیجه ،حذف آرام و بی سر و صدای آنها از جامعه مذهبی ایران میدانند.

آقای *حسین علی زاذه* ،مسئول سازماندهی و هماهنگی کمسیون حقوق بشر بین الملل برای افراد دگرباش مناطق خاور میانه و آفریقای شمالی ،که به مواردی مشابه از معاینات پزشکی توهین آمیز و رفتارهای همراه با تحقیر در زمان برسی افراد همجنسگرای مشمول خدمت وظیفه عمومی در ایران اشاره و تاکید مینماید ،اما معتقد استکه دلیل وجود معافیت برای افراد همجنسگرا در قوانین مندرج نظام وظیفه عمومی بدان علت استکه عموما چنین قوانینی توسط افرادی نوشته می شود که کوچکترین توجهی به حقوق جنسی شهروندان از خود نشان نداده و برعکس ،تمام هدف و تمرکز آنها متوجه حفاظت از اصول و اخلاقیات اسلامی است و بسیار روشن است که در چنین تمرکز و توجه ای ،افراد همجنسگرا ،در تضاد روشن با موازین اسلامی طبقه بندی میگردند و از نظر این افراد ،عدم حظور اشخاصی با گرایش جنسی متفاوت در فضاهای نظامی ،میتواند فوائد بیشتری نسبت به حظور و فعالیت آنها در چنین فضاهایی را به همراه داشته باشد.وی همچنین اضافه نمود که چنین سیاست نادرستی ،مزیت حداقلی که دارا میباشد ،همان دور نگه داشتن برخی از این افراد همجنسگرا از محیط های خشن و پر خطر نظامی است.

در کشور و جامعه سنتی ایران ،همجنسگرایی همچنان به شکل یک تابو به نظر می آید و افرادی مشابه *یوسف* ،که قادر به مقاومت در برابر چنین تابوهایی نیستند و نیز از آگاهی دوستان و خوانواده ها و علنی شدن نوع گرایش جنسی خود واهمه دارند ،راهی بجز مخفی سازی و غیر آشکار نمودن همجنسگرایی شان برای آنها باقی نخواهد ماند ،اگرچه تنها در یک مورد ،و آن هم به هنگام گرفتن معافیت از خدمت وظیفه عمومی ،ناچار به علنی شدن نوع گرایش جنسی شان وجود داشته باشد.

( تمامی عکسهای مربوط به فضاهای آموزشی نظامی ،آرشیوی میباشند. )

http://www.thedailybeast.com/articles/2012/07/28/outed-by-the-military-some-gays-fleeing-iran.html

Advertisements

دربارهٔ ebibluenews1

من یک همجنسگرا هستم و از بابت آن افتخار میکنم.
این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده. این نوشته را نشانه‌گذاری کنید.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s