بایگانی ماهانه: ژوئیه 2014

انسان و سرزنش درختان

ذهن پاک درختها فقط دو بار انسان را سرزنش کرد ؛یک بار برای وقتی‌ که او با میوه شیرین باغ ،آدم‌ها را از بهشت آسمانی به زمین خاکی بیرون راند و دیگر بار برای وقتی‌ که او با شاخه ضخیم … ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاهی بنویسید

زیر آسمان شهر ما

زیر آسمون شهر ما اگه دو همجنس به هم علاقه نشون بدن ،این موضوع به همه همسایه‌های بزرگ و کوچیک ،به همه فک و فامیل دور و نزدیک ،به همه اعتقادات مذهبی‌ جدید و قدیم ،به همه تمدن و فرهنگ … ادامه‌ی خواندن

نوشته‌شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاهی بنویسید